Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

škola: Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Koncerty mimo školy - hosťovanie - za polrok (len číselný údaj):

Počet koncertných sál v škole:

Počet nahrávacích štúdií v škole:

Počet skúšobní v škole:

Celkový počet vyučovaných nástrojov :Hlasovanie od návštevníkov portálu: 288 hlasov