Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

škola: Stredná umelecká škola

Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

hudobno-dramatický, hra na ľudové hudobné nástroje, dizajn a tvarovanie dreva, úžitkové umenie

Umelecké telesá

Komorný orchester, Ľudový orchester, Zábavný orchester, Dievčenský zbor

Vyučované nástroje

Hra na husle, violu, violončelo, kontrabas, cimbal, flautu, klarinet, gitaru, saxofón, klavír, bicie

Presná adresa

Exnárova 8, 040 22 Košice, Slovakia

Kontakty

tel/fax: +421/55/67 178 43, adam@susadam.sk

Stručná história

1991 - vznik, pôsobenie pri Košickom konzervatóriu
1992 - zaradenie do siete Stredných umeleckých škôl s dvomi hlavnými študijnými odbormi
1998 - v dôsledku spoločenských zmien v SR vznik možností pre uplatnenie sa rómov, lepšie podmienky na trhu práce, angažovanie sa do politického života
2002 - schválené odbory Dizajn a Úžitkové umenie

Webstránka: www.suske.sk