Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Všeobecné podmienky

Registrácia na portáli Hudobnici.sk je zadarmo. Tak isto vytvorenie a zobrazenie Základného Profilu je bezplatné. Spoplatňované sú len niektoré nadštandardné služby, ako napríklad aktivácia Štandardného a Expertného Profilu, reklama a pod. Platby za vyššie typy profilov (Štandardný a Expertný) sú kalkulované na 1 rok od dátumu registrácie. Sú uvedené v časti Moje Konto, pri výbere typu profilu.Po vašom zaregistrovaní a prijatí vašich údajov do systému vám zašleme e-mailom vaše osobné prístupové údaje (Prihlasovacie meno, Heslo), ktoré potom budete môcť používať na prihlásenie sa do vášho konta. Tieto prihlasovacie údaje sú tajné a neposkytujeme ich žiadnej tretej osobe. Po prihlásení sa do časti Moje Konto si môžete vytvoriť profil, ktorý bude slúžiť ako vaša webová prezentácia. Každý zaregistrovaný subjekt môze mať len jedno konto, v ktorom si ale môže vytvoriť aj viac profilov rôznych druhov, v rôznych kategóriách (spevák, inštrumentalista, skladateľ a pod.) . Nie je však povolené vytvárať viac profilov v tej istej kategórii (skupina, skupina a pod.)

Názov profilu treba zvoliť tak, aby spĺňal nasledovné podmienky:
V názve profilu nesmie byť profesné zaradenie (napr. hudobná skupina, Dj a pod.), keďže na to máme zaradenie priamo v kategóriách ako "skupiny", "speváci","DJ" atď. Tak isto v názve profilu nesmie byť ani mesto príp.miesto (napr. Bratislava a okolie), kďže na to funguje kontextové vyhľadávanie hore pod modrým menu. Jedinú výnimku tu tvoria hudobné školy. Názov nesmie obsahovať viac ako 40 znakov, inak bude jednoducho orezaný, aby nerozbíjal dizajn portálu. Tento počet znakov sa však môže meniť smerom dole vzhľadom na plánované úpravy v dizajne. Preto odporúčame nepoužívať dlhšie názvy ako 25 znakov. Názov profilu by nemal byť vypísaný paličkovým písmom, teda všetko veľkými písmenami, pokiaľ to nie je nejaká skratka (napr. N&LG) alebo pokiaľ to vyslovene nevyžaduje logotyp názvu (napr. LC/DC, MARSHA3EL MALINOVSKIJ a pod.). V názve profilu tak isto nesmie byť telefónne číslo, email, alebo webová adresa a podobné informácie, ktoré nemajú s názvom nič spoločné. Názov firiem, ako napríklad predajní, nahrávacích štúdií, klubov a pod., by mal byť len samotný názov a nie aj s popisom špecializácie, keďže na špecializáciu je osobitná kolonka, ktorá sa zobrazuje aj v zatvorenom, aj v otvorenom profile firmy. V prípade uvedenia špecializácie v názve, bude táto časť názvu odstránená.

Na prihlásenie do sekcie Môj Profil platia rovnaké prihlasovacie údaje (meno, heslo) ako do sekcie Moje Konto. Medzi kontom a profilom sa dá prepnúť v hornom menu. Nebojte sa experimentovať a využívať všetky možnosti, ktoré vám daný profil poskytuje.Za priame sprostredkovanie hudobných akcií prostredníctvom portálu Hudobnici.sk medzi objednávateľmi a hudobníkmi s plateným profilom, ktoré sa uskutočnili na základe profilovej objednávky, si portál Hudobnici.sk neúčtuje žiadnu províziu. Za sprostredkovanie hudobných akcií pre hudobníkov s neplateným profilom si účtujeme sprostredkovateľský poplatok.Výška poplatku závisí od individuálnej dohody.Každý zaregistrovaný subjekt môže mať celkovo ľubovoľný počet profilov, avšak z toho iba jeden v každej kategórii.Portál Hudobnici.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek dáta zverejnené jednotlivými zaregistrovanými subjektami na portáli Hudobnici.sk.

Prevádzkovateľ portálu si ďalej vyhradzuje právo overiť hodnovernosť údajov poskytnutých záujemcom. V prípade zrejmého zneužitia registrácie je prevádzkovateľ portálu oprávnený zrušiť registráciu bez upozornenia.
Každý zaregistrovaný subjekt znáša prípadné následky za ním zverejnené dáta sám. Jedná sa najmä o prípadné zverejnenie hudby, alebo textov, ktorých nie je zaregistrovaný sám autorom, tak isto aj fotografického materiálu, ktorým môže prípadne poškodiť tretej strane. Nevhodné texty, fotky, a príspevky budú z databázy vymazané. Tak isto profily, ktoré nie sú podložené konkrétnymi a pravdivými údajmi budú z databázy vymazané.Ak zaregistrovaný subjekt neodstúpi od registrácie písomným oznámením alebo oznámením zaslaným elektronickými prostriedkami v lehote 1 mesiac pred uplynutím jedného roka odo dňa zaregistrovania, registrácia sa automaticky predlžuje o jeden rok. Z predĺženia registrácie potom ďalej vyplýva aj povinnosť úhrady ročného poplatku, v prípade platených profilov.
Už zaregistrovaný subjekt je oprávnený odstúpiť od registrácie aj skôr počas trvania registrácie, avšak bez vzniku nároku na vrátenie akéhokoľvek zaplateného poplatku.

Portál Hudobnici.sk si vyhradzuje právo meniť podmienky registrácie. Na tieto zmeny vás včas upozorníme.Ak nasledujúci ročný registračný poplatok nebude uhradený do vypršania jedného roka od dátumu registrácie, váš profil sa automaticky deaktivuje (nebude viditeľný na vonok pre návštevníkov portálu, bude sa však dať do neho prihlásiť). Potom budete mať ešte 30 dní na uhradenie daného ročného registračného poplatku. Ak ani po uplynutí tejto doby nebude poplatok uhradený, vaša registrácia bude úplne vymazaná z databázy a nebude možné sa opätovne registrovať najbližších 60 dní. Váš dlh voči prevádzkovateľovi portálu však týmto nezaniká. Prevádzkovateľ portálu pristúpi k vymáhaniu tejto pohľadávky.V prípade, že chcete, aby sme vás zastupovali aj po právnej a manažérskej stránke, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese info@hudobnici.sk.Radi privítame vaše pripomienky a návrhy na zlepšenie služieb portálu Hudobnici.sk na adrese info@hudobnici.sk.
Otázky ohladom faktúr adresujte na office@hudobnici.sk .
Prípadné technické otázky a pripomienky adresujte na support@hudobnici.sk .