Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

škola: Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Domovské mesto: Bratislava - Petržalka
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

spev, hudobno-dramatické umenie, hra na klavíri, skladba, hra na organe, sláčikove nástroje, dychové nástroje, cirkevná hudba

Umelecké telesá

komorný orchester, školský zbor

Vyučované nástroje

klavír, dychové nástroje, sláčikové nástroje

Presná adresa

Beňadická 16, 85106 Bratislava

Kontakty

+421-2-63830895 - sekretariát riaditeľky

Webstránka: www.ckba.edu.sk