Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Expertný profil

škola: Konzervatórium Bratislava

Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Študijné odbory

Hra na klavír

Umelecké telesá

Symfonický orchester

Vyučované nástroje

Mgr.art.Peter Čerman - hra na klavír

Presná adresa

Tolstého 11