Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Johann Strauss Trio

Hudobný štýl presnejšie: Salónna klavírna hudba
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 3
Nástroje: Klavír,Husle,Violončelo.
Líder: Roman Šárközy DiS.art.
Povedal(a) by som že...

Prioritnou myšlienkou je vyjadrenie kultúrneho odkazu a bohatstva za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Členovia skupiny

Melinda Dvořáková-klavír, Roman Šárközy-husle, Ľuboš Janák-violončelo

Repertoár

Náš repertoár pozostáva z hudby baroka, klasicizmu , romantizmu a evergreenovej hudby.
Populárny žáner je doplnený o melódie muzikálov , operiet , jazzovej hudby a pop - rock classic , ktorý je obohatený o funkciu bicích nástrojov, čo vytvára dojem väčšieho hudobného telesa.

Doterajšia koncertná činnosť

V minulosti sme pôsobili v zahraničí na rôznych koncertných vystúpeniach, spoločenských podujatiach v rôznych hudobných formáciáciách.
Momentálne pôsobíme ako
hosťujúci členovia KOB (Komorná Opera Bratislava), vyučujeme súkromne a podieľame sa aj na iných projektoch ako sú napr. výchovno-vzdelávacie koncerty pre MŠ a ZŠ.

Stručný životopis

V hudobnej zostave Johann Strauss Trio pôsobia absolventi Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave v nástrojovom obsadení
husle – violončelo - klavír
Predstavujeme profesionálne poňatie hudby viacerých historických období a štýlov.

Johann StraussTrio prináša originálne diela, odvážne aranžmány, neobvyklé hudobné kombinácie a nový imidž.

Webstránka: www.johannstrausstrio.com