Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: Operné, opretno-muzikálové skladby, hudba 20.storočia podané klasickým a alternatívnym spôsobom
Domovské mesto: Prievidza
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5-10
Líder: Gabriela Mikulášová
Hudobný štýl presnejšie: baroko, "stará hudba"
Domovské mesto: Žilina, Bratislava, Kremnica
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: soprano, baritono, flauto/traverso/oboe, cello, organo/cembalo
Líder: Ľuboš Ihring
Hudobný štýl presnejšie: Rock
Domovské mesto: Trenčín
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5
Nástroje: bicie,basa,gitara,klavesy
Líder: Ludo Kraus
Hudobný štýl presnejšie: Dream Alternative
Domovské mesto: Prešov
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 1
Nástroje: Klávesy, spev
Líder: Abulia