Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Hudobný štýl presnejšie: Operné, opretno-muzikálové skladby, hudba 20.storočia podané klasickým a alternatívnym spôsobom
Domovské mesto: Prievidza
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5-10
Líder: Gabriela Mikulášová
Hudobný štýl presnejšie: operné, operetno-muzikálové skladby, hudba 20. storočia podaná klasickým a alternatívnym spôsobom
Domovské mesto: Prievidza
Krajina: Slovensko
Hlasové zaradenie: soprán, mezzosoprán, alt, tenor, barytón, bas,
Sprievodný nástroj: reprodukovaná hudba
Hudobný štýl presnejšie: Salónna klavírna hudba
Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 3
Nástroje: Klavír,Husle,Violončelo.
Líder: Roman Šárközy DiS.art.