Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: ALiBY

Hudobný štýl presnejšie: melodický rock
Domovské mesto: Košice
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 4
Nástroje: Klávesy, gitara, bubny, basa
Líder: Martin Skuban
Doteraz vydané vlastné CD

nevydané demonahrávky 2005

Stručný životopis

Skupinu ALiBY založil v auguste 2003 gitarista a spevák Martin Skuban spoloène s klavíristom ¼udom Juhászom,
basgitaristom Ivanom Zmorayom a bubeníkom Jankom Fudalom. Kapela odohrala množstvo koncertov a postupom
èasu prešla rôznymi zmenami. Bubeníka vystriedal v apríli 2005 Tomáš Sýkora, klavíristu vystriedal Dávid Benko
a novým èlenom sa stal aj gitarista a spevák Martin Harèarík. Repertoár skupiny ALiBY pozostáva z vlastnej
tvorby slovensky spievaných skladieb, ktorých filozofia sa prikláòa ku každodenným životným situáciam. ALiBY
chcú pozitívnou energiou odvies èloveka od každodenných stresových situácií, ale zároveò v ich textoch môžeme
nájs smäd po nájdení zmyslu života. Štýl hudby sa dá prirovna k POP-ROCKu, ale ako tvrdia chlapci z kapely
ide hlavne o chyt¾avé melódie a texty s ich životnou filozofiou, ktorá urèite osloví. Z úspechov krátkej existencie
kapely môžme spomenú postup do užšieho výberu súaže KAPELA NA PREDAJ na TV Markiza a do finálových
kôl hudobných súaží DUEL, USSteel Talent Night a KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD. Kapela dala do kopy
hudobné podklady pre muzikál Jednotkári, v spolupráci so ZUŠ Jantárova a tešia sa na ve¾kolepú premiéru.
Ïalšou kapitolou "alibákov" je nataèanie prvého vidoeklipu, ktorý èoskoro urzíe svetlo sveta ...
Kapela má za sebou úspešnú premiéru muzikálu Jednotkári, na ktorom sa podielala kapela, ale hlavne Mao, ktorý
je autorom hudby. Muzikál vznikol na libreto Pavla Dostála v spolupráci so ZUŠ Jantárová. Muzikál
sa hral v Štátnom Divadle v Košiciach a vznikol z neho aj záznam vo forme DVD.

Webstránka: www.aliby.sk