Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

inštrumentalista: Juraj Miškovič

Domovské mesto: Bratislava
Krajina: Slovensko
Hlavný nástroj: Horn
Ďalšie nástroje: Piano
Člen skupiny: Cosmetica (bývalý)
Povedal(a) by som že...

...že hudba musí líčiť, konturovať Tvoje pocitové krivky a hĺbky, vtedy je dobrá :) ..keď dôjde k stretom a spojom s tým, čo cítiš a prežívaš, čím žiješ.

Doterajšia koncertná činnosť

2006 - doteraz: príležitostné vystúpenia v umeleckej sfére na verejných kultúrnych podujatiach ako hudobník, člen a hosť rôznych hud. projektov, súborov, zoskupení, ansámblov, komorných zostáv, orchestrov a kapiel (spevácky zbor Lúčnica – od r. 2010, projekt Musica Falsa et Ficta – od r. 2007, skupina Cosmetica – 2009/2010, Ecetera Band – hosť od r. 2011)

Spolupráca na iných CD

spolupráca na nahrávaní hudby k dokumentárnemu filmu Petra Kerekesa "Ako sa varia dejiny" (Cooking History)

Stručný životopis

Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11
2002-2008
hra na lesnom rohu