Hudobnici.sk - Tvoj svet hudby

Základný profil

skupina: Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho DiS.art.

Hudobný štýl presnejšie: Cigánska hudba
Domovské mesto: Sahy
Krajina: Slovensko
Počet hudobníkov: 5 - 10
Nástroje: husle,harmonika,kontrabas,cimbal,spev
Líder: Alexander Szőllősy
Povedal(a) by som že...

Prijímame 1 a 1,5 hodinové koncerty alebo týždne naplnené cigánskej muziky po celý rok.


Členovia skupiny

Cigánska kapela : Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho
Alexander Szőllősy ml.DiS.art.
Alexander Szőllősy st.
Csaba Pásztor
Lajos Vígh
Ernest Kardoš

Repertoár

Cigánska kapela : Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký výber. Z folklóru je to - slovenský, ruský, maďarský, cigánsky, židovský, rumunský, ďalej sú to klasické, operetné, muzikálové, filmové a džezové skladby, na ktorých sa aranžérsky podieľajú členovia orchestra pod vedením Alexandra Szőllősyho DiS.art.

Doterajšia koncertná činnosť

Charakteristika členov skupín:
Treba vedieť, že členovia týchto skupín sú profesionálni umelci a hudobníci. Alexander Szőllősy st. - získal titul slobodného umelca na Slovkoncerte v Bratislave a taktiež vyhral vyše 10 primášskych súťaží ako aj celoslovenskú primášsku súťaž. Dnes pôsobí ako učiteľ Základnej umeleckej školy v Šahách. Alexander Szőllősy ml. - po ukončení základného štúdia na Základnej umeleckej škole v Šahách študoval na štátnom konzervatóriu vo Váci v Maďarsku. Neskôr študoval na Medzištátnej umeleckej škole Talentum, kde existovala svetoznáma skupina Rajkó . Popri klasickej hudbe študoval maďarskú cigánsku folklórnu hudbu, tanečnú hudbu, tanečnú hudbu na klavíri a tanečnú a džezovú teóriu. Diplom s titulom Diplomovaný umelec získal na súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. Dnes pôsobí ako učiteľ na Základnej umeleckej škole v Šahách a je hlavným organizátorom koncertov. Ostatní členovia zo zostavy folklórnej hudby sú skúsení muzikanti, ktorí počas svojej kariéry precestovali celý svet. Z týchto miest spomeňme aspoň niektoré veľkomestá ako Berlín, Viedeň, Róma, Paríž, Varšava atď. Zo zostavy klasickej hudby sú všetci členovia absolventi konzervatória alebo vysokej školy Muzických umení.


Ocenenia na súťažiach

Referencie:

Členovia Szollosy Gipsy band prevzali od bývalého prezidenta Slovenskej republiky striebornú pamätnú plaketu, kde je vyrytá jeho tvár a budova parlamentu.

V roku 2006 Alexandrovi Szőllősymu st. udelili cenu mesta Šahy za reprezentovanie cigánskej hudby doma i v zahraničí.

Orchester Szollosy Gipsy band v roku 2008 sa zúčastnil na medzinárodnom festivale v Budapešti, kde reprezentovali Slovensko a zožali veľký úspech u obecenstva (ca5000 osôb).

V roku 2008 sa taktiež zúčastnili na XI Dňoch Európy v Poľskej republike, kde taktiež zožali obrovský úspech, ktorý mal odozvu aj v médiách.

Pravidelne vystupujú na Dňoch kultúry v Honte v Šahách, Váci Világi Vigalom – na festivale v Maďarsku a pravidelne koncertujú v Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, Austrálii a Nemecku.


Stručný životopis

Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho DiS.art. Oct 17, 2008

Rodina Szőllősyová – ich pôsobenie v minulosti a súčasnosti V rodine Szőllősyovej je cigánska hudba tradicionálna. Podľa písomných zmienok sa táto tradícia potvrdzuje až 150 rokov dozadu. To znamená, že v Šahách a jeho okolí sa stala Szőllősyová skupina a jeho zastupitelia známou tak ako dnes, tak i pred 150 rokmi predtým v kultúrnom i hudobnom živote naraz. Preto rozprávame o Szőllősyovej skupine, lebo počas tohto obdobia stáli na čele skupiny viacerí primáši. Spomedzi nich treba jednoznačne spomenúť Pála a Bartolomeja Szőllősyho („Petyo“) a jeho cigánsku skupinu, ktorí už v tom čase popri cigánskej hudbe hrávali i náročnú salónnu hudbu na úrovni a spolupracovali s vynikajúcimi spevákmi maďarských piesní a spevákmi operety. Potom Alexander Szőllősy najst. prevzal vedenie kapely, ktorý za pomoci kancelárie Slovkoncert pôsobil v najlepších a najznámejších podnikoch na celom Slovensku a popri tejto činnosti nezanevrel ani na svoju pedagogickú činnosť. Neskôr prevzal vedenie skupiny Alexander Szőllősy st.. Ako mladý primáš vyhral viac než 10 primášskych súťaží, tak ako aj štátnu súťaž a popri týchto súťažiach získal skoro pri každých aj cenu obecenstva. Neskôr zložil štátnu skúšku v Bratislave ako umelec z povolania v hudobnom odbore : husle a gitara. Nasledovne si založil vlastnú skupinu, ktorou hrávali náročnú tanečnú hudbu, ale popri tejto činnosti zachovával kultúru cigánskej hudby a maďarskej piesne, čo bolo v tom čase veľmi ťažké, pretože v tomto období sa začali objavovať jeden, alebo dvoj-členné skupiny, ktorým technická vyspelosť dala možnosť, že za peniaze si mohli kúpiť jeden celovečerný repertoár, a tak sa z hudobného hľadiska úplne nevzdelaní hudobníci, dostali do zábavného povolania aj do spoločenských kruhov. Teraz Vám priblížim skorú minulosť a prítomnosť. Pred takými 5, 6 rokmi sa v meste Šahy majitelia reštaurácií rozhodli tak, že vpustia do svojich reštaurácií tradicionálnu cigánsku hudbu. Uskutočnili sa viaceré týždne maďarskej kuchyne, kde táto skupina vedela vyčariť fantastickú náladu a atmosféru. Po tejto akcii aj vedenie mesta Šahy pozdvihlo pozornosť nad ich činnosťou. Dnes sú už pravidelnými účastníkmi na Kultúrnych dňoch Hontu, kde sa pri jednej príležitosti nahrala koncertná nahrávka o skupine. Aj odozvy potvrdzujú, že sa ukazuje obrovský záujem o skupinu. Mnohými príležitostiami sa zúčastnili už neraz v Maďarsku na „Váci Világi Vigalom“, kde už spolupracovali aj s profesionálnymi spevákmi. Pravidelní speváci maďarskej piesne je : Ján Básti, ktorý je výhercom celoslovenskej súťaže „ Öszirózsa „ . Skupina mala turné viac než 15-krát v Poľsku, naposledy vo Varšave, kde pred viacstovým publikom zožalo obrovský úspech. Skupina mala i má viac uznaní, z toho vymenujem pár : Rudolf Schuster – bývalý prezident Slovenskej republiky pri príležitosti návštevy Šiah, daroval skupine striebornú pamätnú plaketu, kde je vyrytá jeho tvár a budova parlamentu. V roku 2006 Alexandrovi Szőllősymu st. udelili cenu mesta Šahy za reprezentovanie cigánskej hudby doma i v zahraničí. A ešte mnoho krásnych uznaní a ocenení sprevádza túto skupinu. Alexander Szőllősy st. v súčasnosti pôsobí ako učiteľ hudobného odboru : husle a gitara v Základnej umeleckej škole v Šahách. Najmladším členom v rodine Szőllősyovej je Alexander Szőllősy ml., ktorý tiež nesie ďalej túto tradíciu. Po ukončení Základnej umeleckej školy v Šahách bol prijatý na Strednú umeleckú školu vo Váci, kde mal možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti v umení klasickej hudby. Neskôr ho prijali na Medzinárodnú tanečnú a umeleckú školu „Talentum“ na hudobný odbor : husle. V rámci tejto školy pôsobila/pôsobí svetoznáma skupina „Rajkó zenekar“. Tu popri vážnej hudbe študoval tanečnú hudbu, salónnu hudbu, cigánsku hudbu a teóriu tanečnej hudby. Tu získal titul „Stáleho člena Rajkó“. Momentálne pôsobí ako učiteľ-pedagóg hudobného odboru : husle v Základnej umeleckej škole v Šahách. Zúčastnil sa na nedávno usporiadanej akcii „ Füleki Borvirág Fesztivál „ vo Fiľakove, kde ako primáš sprevádzal spevákov svojou vynikajúcou cigánskou skupinou.Taktiež založil Združenie milovníkov cigánskej hudby a maďarskej piesne, ktorá funguje ako občianske združenie. Predseda združenia je Alexander Szőllősy ml. a podpredseda Ján Rédli – riaditeľ Základnej umeleckej školy v Šahách. Cieľom tohto združenia je spopulárniť a zviditeľniť cigánsku hudbu, podporovať fungovanie stálej cigánskej skupiny aj so spevákmi maďarskej piesne, organizovanie večierkov maďarskej piesne so stálou cigánskou skupinou a najväčším cieľom je zorganizovanie medzinárodnej súťaže maďarskej piesne na vysokej úrovni, kde by mohlo vystupovať viacero cigánskych skupín a spevákov a tak ukázať svetu svoju vedomosť a vyspelosť v tejto oblasti. Momentálne cigánska skupina rodiny Szőllősyovej neustále hrá tanečnú hudbu i cigánsku hudbu samostatne, ale už viackrát dostali také objednávky, kde pri rôznych príležitostiach žiadali kombináciu týchto dvoch žánrov, ktoré sa na podujatiach obmieňajú navzájom.


Webstránka: www.gipsyband.multiply.com